Din hørsel


Anatomy of the earHørselstap likestilles ofte med aldersbetinget hørselstap. Selv om risikoen for hørselsskader øker med alderen er en overraskende stor andel av personer med hørselstap mye yngre enn du tror. Trafikk, maskiner og musikk er støyende elementer som kan bidra til å føre til hørselstap – uansett alder.
På verdensbasis finnes mer enn 500 millioner mennesker med hørselstap – i større eller mindre grad. Du kan være en av dem. Hvis du er, kan et høreapparat hjelpe deg å få mest mulig ut av din resthørsel.
Det finnes ulike typer av hørselstap:

Perseptivt hørselstap

Den vanligste formen for hørselstap er det perseptive (også kalt sensorinevralt tap). Det perseptive hørselstap oppstår enten i det indre øret hvor de små hårcellene knekker,  eller i ørets nervesystem. En perseptivt hørselstap kan være arvelig, medfødt, aldersrelatert, støy-indusert mm. Det er permanent og kan ikke behandles medisinsk, – men det kan bli vesentlig bedre ved bruk av høreapparater.

Konduktivt hørselstap

Den konduktive hørselstap (også kalt mekanisk) oppstår i det ytre øret eller mellomøret. Årsaker til konduktive hørselstap inkluderer:
  • Ørevoks
  • Otosclerose
  • Hull i trommehinnen
  • Brudd på benkjeden i mellomøret
  • Betennelse i mellomøret
  • Misdannelse av det ytre øret

Et konduktvit hørselstap er ikke nødvendigvis permanent, og kan korrigeres medisinsk.

Kombinert hørselstap

Det kan være at du lider av både perseptivt og konduktivt hørselstap på samme tid. Denne tilstanden kalles kombinert hørselstap og kan behandles medisinsk og / eller med høreapparat. (Tekst: www.gnresound.dk illustrasjon: medicalgraphics.de)