Fritid: DUO systemet


DUO_01Den gode lyd

Oplever du situationer, hvor dine høreapparater ikke giver dig den tilstrækkelige hjælp? Kan du nikke genkendende til, at situationer som samtale med flere rundt om et bord eller under bilkørsel kan være udfordrende? Et Audinor DUO system kunne være løsningen.

Audinor DUO system kan bruges sammen med dine høreapparater, og skabe mere klarhed i lyden, så du bedre kan høre hvad der bliver sagt. Baggrundsstøjen bliver dæmpet og talen fremhævet, så du får mulighed for, at deltage i sociale og faglige fællesskaber, på lige fod med venner, familie og kolleger.

Befriende enkelt

Høreteknik behøver ikke være vanskeligt eller besværligt. Audinor DUO system er formgivet ud fra brugerens behov, med gode knapper og enkle funktioner som er til at forstå. Med Audinor DUO system får du den gode lyd – ganske enkelt!

HMI-nummer: 102463

Audinor DUO system brochuren side1 kan downloades her.

Audinor DUO system brochuren side2 kan downloades her.

Audinor DUO Quick Guide kan downloades her.