Skole: EDU Systemet


  IMG_0788_creativeI1Audinor EDU systemet, et helt nytt hørselteknisk system til bruk i skolen
– god lyd ganske enkelt

Med Audinor EDU systemet forener vi en god lydkvalitet med de funktionene som det er behov for i skolen: flere kan høres samtidig, det er mobilt og det har enkel tilkobling til SmartBoard og andre digitale medier. Audinor EDU systemet står for god lyd ganske enkelt.

Systemet kan eksempelvis tilkobles høyttalere, fastmontert teleslynge eller et eksisterende FM anlegg. Man kan også bruke en Audinor halsslyngemottaker for å få lyden fra lærere og klassekammerater direkte inn i høreapparatene.

Hva noen av våre unge brukere sier om lyden i EDU systemet :

  • Wow, den er god!”
  • “Den har ikke noe bakgrunnsstøy, jeg hører bare lærerens stemme.”
  • “Den er mye bedre!”