Skola: Audinor EDU system


IMG_0788_creativeI1Bra ljud helt enkelt!

Det finns många auditiva utmaningar i skolan. Om du har hörselnedsättning kan utmaningarna vara desto större. Audinor EDU system betonar tal och dämpar bakgrundsbrus effektivt så att eleverna med nedsatt hörsel bättre kan höra vad som sägs. De får möjlighet att delta i sociala och akademiska sammanhäng på lika villkor med sina klasskamrater.

Befriande enkelt

Audinor EDU system är utformat för att användas i skolan, med bra knappar och lättförståeliga funktioner. Vi har utformat ett system som är så enkelt att både lärare, studenter och vikarier kan förstå.

Pedagogisk frihet

Med ett Audinor EDU system kan undervisningen organiseras fritt utan att ta hänsyn till tekniska begränsningar. Vår filosofi är att tekniken måste anpassas till användarens behov och inte vice versa. Läs mer om Audinors EDU system i vår broschyr här (danska):

1) Broschyr – front page 2) Broschyr – inside .