Børn og unge


Børn med koncentrationsvanskeligheder

Mange børn er udfordret i forhold til at fastholde koncentrationen. En del af disse børn har fået stillet en medicinsk diagnose, så som ADHD, APD, autisme spekter (Asberger mm), men mange har det ikke.

Børn med koncentrationsvanskeligheder kan ofte blive hjulpet af trådløse teknik, som bidrager til større tydelighed og klarhed i kommunikationen mellem lærer/pædagog og elev. Læs mere om Audinor Mobile Soundfield her.

Et roligere miljø

Med en trådløs mikrofon på læreren/pædagogen, bliver det lettere for eleven med koncentrationsvanskeligheder at opretholde koncentrationen over længere tid. Læreren kan kommunikere effektivt med eleven også på afstand, og behøver ikke hæve stemmen for at blive hørt. Systemet kan suppleres med elevmikrofoner, så man kan også høre hvad klassekammeraterne siger.


Hvorfor høreteknik?

Et høreapparat/CI giver god taleforståelse på indtil 2 meters afstand. Ved større afstande oplever mange, at det kan være vanskeligt at høre hvad der bliver sagt. Høreapparaterne forstærker både tale og støj, det nytter derfor ikke noget at skrue op for lyden; den bliver ikke mere klar af den grund.

Det er her høretekniske løsninger kommer ind i billedet. En trådløs mikrofon fæstnes til tøjet på personen du ønsker at høre, hvorfra hans/hendes stemme fanges op klart og tydeligt. Lyden fra mikrofonen bliver sendt digitalt og trådløst til en miniature modtager på høreapparatet/-erne. Man kan udvide systemet til at omfatte flere mikrofoner hvis man er til møde eller lignende.

Læs mere om løsninger til erhvervsaktive, og andre aktiver personer her: Audinor PRO systemet.


Når dine høreapparater ikke er nok

De fleste høreapparatbrugere oplever situationer hvor det er vanskeligt at høre. Er man på arbejde, kan det give store udfordringe hvis man befinder sig i støjfyldte miljøer, i lokaler med dårlig akustik eller skal høre på afstand. Disse udfordringer kan gøre det vanskeligt fuldt ud at tage del i både det faglige og sociale fællesskab.

Som regel er disse problemer ikke høreapparaternes skyld. I en aktiv hverdag, med mange forskellige lydmæssige miljøer, kommer ofte selv moderne, digitale høreapparater til kort.

Oplever du lyttemæssige problemer når du taler i telefon eller deltager i møder, eller kniber det med at få alle detaljer med i samtale med dine kollegaer? Sådan behøver det ikke at være. Audinor™ leverer avancerede trådløse mikrofoner som – sammen med dit høreapparat – fremhæver stemmen du ønsker at høre, samtidigt som baggrundsstøjen bliver effektivt dæmpet.