Mobile Soundfield 3.0


 

Den gode lyd i skolen

Der kan være mange lydmæssige udfordringer ved at gå i skole. Med Audinor Mobile Soundfield, der består af en bærbar højttaler og én eller flere trådløse mikrofoner, sikres god lyd til hele klassen. Talen bliver fremhævet og baggrundsstøjen dæmpet, så eleverne bedre kan høre, hvad der bliver sagt, uanset hørelse. 

Bedre lyd med god placering

Lyd svækkes som bekendt med afstand. Ved at placere højttaleren tæt på den eller de elever med størst behov for forstærkning, opnås den optimale effekt af systemet. Audinor Mobile Soundfield højttaleren er nem at flytte rundt, og helt uden ledninger. Samtidigt er højttaleren opbygget som en mini-søjle, som sikrer en optimal lydfordeling i hele klassen, også til den bagerste række. 

Design med omtanke

Højttaleren er fremstillet i faconspændt finer, og forsynet med et stel og håndtag i stål. De gedigne materialer er med til at sikre god lydkvalitet. Mini-søjle konstruktionen bidrager til, at lyden spredes effektivt ud til hele klassen, også til dem på bagerste række.

Alle enheder i Audinor Mobile Soundfield benytter genopladelige batterier med god kapacitet, som sikrer mange timers brug. Systemet bidrager til:

  • God lyd til hele klassen
  • Aflastning af lærerens stemme
  • At bedre lydmæssig fokus og mindre uro i klassen
  • At høre både lærer(-e) og medelever
  • 100 % mobilitet

Højttaleren kan bruges enten alene eller sammen med en direkte-lyd løsning, så som teleslynge eller “FM”. Kontakt Audinor for nærmere information.

Læs mere om Audinor Mobile Soundfield i vores pjece/trifold brochure her: 1) brochure forside 2) brochure indside.

HMI-nr: 104981