Koncentrationsvanskeligheder


Børn med koncentrationsvanskeligheder

Mange børn er udfordret i forhold til at fastholde koncentrationen. En del af disse børn har fået stillet en medicinsk diagnose, så som ADHD, APD, autisme spekter (Asberger mm), men mange har det ikke.

Børn med koncentrationsvanskeligheder kan ofte blive hjulpet af trådløse teknik, som bidrager til større tydelighed og klarhed i kommunikationen mellem lærer/pædagog og elev. Læs mere om Audinor Mobile Soundfield her.

Et roligere miljø

Med en trådløs mikrofon på læreren/pædagogen, bliver det lettere for eleven med koncentrationsvanskeligheder at opretholde koncentrationen over længere tid. Læreren kan kommunikere effektivt med eleven også på afstand, og behøver ikke hæve stemmen for at blive hørt. Systemet kan suppleres med elevmikrofoner, så man kan også høre hvad klassekammeraterne siger.